Flesz-Fakty
Na tym świecie powodzenie odnoszą ci, którzy poszukują odpowiadających im warunków, a jeśli nie mogą ich znaleźć, stwarzają je sami. - George Bernard Shaw
Skróty klawiszowe Windows PDF Drukuj E-mail
Oceny: 5 / 83
KiepskiBardzo dobry 
plusz.pl, piątek, 09 grudnia 2005   
Jak zminimalizować okna? Jak przywrócić okna? Jak przejść do następnej aplikacji? Te i inne skróty zamieszczamy w naszym artykule.
Win + D Minimalizacja / przywrócenie wszystkich okien
Win + E Uruchomienie Eksploratora Windows
Win + F Okno Znajdź
Win + M Minimalizacja wszystkich okien
....


Skróty klawiaturowe Windows:

Klawisz Win
Win + D Minimalizacja / przywrócenie wszystkich okien
Win + E Uruchomienie Eksploratora Windows
Win + F Okno Znajdź
Win + M Minimalizacja wszystkich okien
Win + R Okno Uruchom
Win + F1 Pomoc Windows
Win + Ctrl + F Okno Znajdź: Komputer
Win + Ctrl + Esc Otwarcie menu Start
Win + Shift + M Cofnięcie wszystkich operacji minimalizacji
Win + Tab Przełączanie pomiędzy aplikacjami z poziomu Paska zadań
Win + Pause Okno Właściwości System (Manager urządzeń)
Win, litera Zaznaczenie / uruchomienie elementu Menu Start

Pulpit
Alt + Enter Właściwości zaznaczonego elementu (w oknie Trybu MS-DOS tryb pełnoekranowy / okno)
Alt + PrintScreen Skopiowanie obrazu aktywnego okna do schowka
PrintScreen Skopiowanie obrazu z ekranu do schowka
Shift podczas wkładania CD-ROMu Zapobiega automatycznemu uruchomieniu domyślnego programu z płyty
F3 Okno Znajdź
Ctrl + Alt + Del Menadżer zadań. Powtórne naciśnięcie powoduje restart komputera

Operacje na dokumentach
Ctrl + N Nowy plik
Ctrl + O Otwórz plik
Ctrl + S Zapisz plik
Ctrl + Z Cofnij
Ctrl + X Wytnij
Ctrl + C Kopiuj
Ctrl + V Wklej
Ctrl + A Zaznacz wszystko
Ctrl + F Znajdź
Ctrl + P Drukuj
F1 Pomoc
Del Usuń
Shift + F10, App Menu kontekstowe
Alt + Tab Przełączanie się pomiędzy aplikacjami
Alt + Shift + Tab Przełączenie wstecz pomiędzy aplikacjami
Alt + Spacja Menu systemowe aplikacji
Alt + Tab Przełączanie pomiędzy oknami dokumentów
Alt + F4 Zamknięcie aplikacji lub systemu
Alt + F4 Zamknięcie bieżącego okna dokumentu
Alt + F10 Uaktywnienie paska menu aplikacji
Alt + podkreślona litera menu Otwarcie wybranego menu (następnie sama podkreślona litera - otwarcie odpowiedniego polecenia)

Operacje na plikach
Del Usunięcie plików do kosza
Shift + Del Bezpowrotne usunięcie plików bez udziału kosza

Nawigacja w dokumencie
Home Początek wiersza
End Koniec wiersza
PgUp Strona do góry
PgDn Strona w dół
Ctrl + Home Początek dokumentu
Ctrl + End Koniec dokumentu

Okna dialogowe
Esc Zamknięcie okna dialogowego i anulowanie wprowadzonych zmian
Enter Zamknięcie okna dialogowego i zapisanie wprowadzonych zmian
Spacja Odpowiednik kliknięcia aktywnego elementu w oknie dialogowym
Tab Uaktywnienie następnego elementu
Backspace Przejście do folderu nadrzędnego
F2 Zmiana nazwy
F4 Rozwinięcie listy Szukaj w: dla okien Otwórz i Zapisz jako
F5 Odśwież (ponowne odczytanie danych)
Strzałka w prawo Rozwinięcie gałęzi drzewa
Strzałka w lewo Zwinięcie gałęzi drzewa
Shift + Tab Uaktywnienie poprzedniego elementu
Shift + F1 Uaktywnienie pomocy podręcznej o ile jest dostępna
Ctrl + Tab Uaktywnienie następnej zakładki
Ctrl + Shift + Tab Uaktywnienie poprzedniej zakładki
Alt + podkreślona litera Uaktywnienie elementu
Alt + strzałka w dół Rozwinięcie listy rozwijalnej
Alt + * Rozwinięcie całej struktury
Alt + strzałka w lewo Poprzedni widok
Alt + strzałka w prawo Następny widok

Internet Explorer
Home Przesunięcie niżej
End Koniec strony
Esc Przerwij
Tab Następny element (odsyłacz, obraz, ramka, lista, pole)
Enter Przejście do zaznaczonego odsyłacza
F11 Pełny ekran
Alt + strzałka w prawo Następna strona WWW
Alt + strzałka w lewo Poprzednia strona WWW
Shift + Tab Poprzedni element
Shift + F10 Menu kontekstowe odsyłacza
Strzałka w dół Początek strony
Strzałka w górę Przesunięcie wyżej
Ctrl + Tab Następna ramka
Ctrl + Shift + Tab Poprzednia ramka
Ctrl + B Organizacja ulubionych
Ctrl + F Znajdź
Ctrl + H Historia
Ctrl + N Nowe okno
Ctrl + O Nowa strona
Ctrl + P Drukuj
Ctrl + S Zapisanie aktualnej strony

Uruchamianie komputera
Pause Wstrzymanie procedury startowej
Enter Kontynuowanie wstrzymanej procedury startowej
Del, F1 Setup BIOSu
F4 Uruchomienie systemu operacyjnego funkcjonującego przed zainstalowaniem Windows (o ile nie został usunięty)
F5 Uruchomienie Windows w trybie awaryjnym
F6 Uruchomienie Windows w Trybie awaryjnym ze sterownikami sieciowymi
F8, Ctrl Menu z opcjami startowymi
Ctrl + F5 Uruchomienie trybu MS-DOS bez plików startowych i sterowników napędów skompresowanych
Shift + F5 Uruchomienie trybu MS-DOS bez plików startowych, ale z użyciem sterowników napędów skompresowanych (DBLSPACE)
Shift + F8 Uaktywnienie potwierdzania każdego polecenia w ramach procedury startowej
Shift Wstrzymanie uruchamiania programów z grupy Autostart

Mysz
Alt + dwukrotne klikniecie Właściwości wybranego elementu
Ctrl podczas przeciągania Kopiowanie wybranego elementu
Ctrl + Shift podczas przeciągania Utworzenie skrótu do obiektu
Shift podczas przeciągania Przeniesienie danego elementu
Shift + PPM Alternatywne menu kontekstowe m.in. z poleceniem Otwórz z...
Shift + dwukrotne klikniecie elementu Otwarcie elementu w Eksploratorze
Przeciąganie PPM Po upuszczeniu elementu pojawi się menu
Dwukrotne klikniecie paska tytułowego okna Maksymalizacja / przywrócenie okna

Microsoft Word
Dwukrotne kliknięcie LPM Zaznaczenie słowa
Trzykrotne kliknięcie LPM, Ctrl + kliknięcie LPM Zaznaczenie akapitu
Alt + LPM Zaznaczenie kolejnych bloków tekstu
Shift + LPM Zaznaczenie obszaru
Shift + Plik, Zamknij wszystko Zamknięcie wszystkich dokumentów
Zmieniony ( piątek, 09 grudnia 2005 )
« wstecz

Zobacz również: Polanczyk, Luksemburg, Majorka
© www.plusz.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.