Flesz-Fakty
Na tym świecie powodzenie odnoszą ci, którzy poszukują odpowiadających im warunków, a jeśli nie mogą ich znaleźć, stwarzają je sami. - George Bernard Shaw
Trzech Króli ... C+M+B 2006 PDF Drukuj E-mail
Oceny: 4 / 93
KiepskiBardzo dobry 
plusz.pl, piątek, 06 stycznia 2006   
6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego powszechnie w Polsce nazywaną Świętem Trzech Króli. Jednym z symboli tego święta jest poświęcenie kredy i kadzidła oraz opisanie drzwi literami K+M+B 2006. Niektórzy dodają znak =. Ale dlaczego tak opisujemy drzwi? Okazuje się, że napis ten powinien mieć postać C†M†B 2006 - czyli Christus Manisionem Benedicat. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej. Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana była w Polsce dopiero od XIV w. Obchodzona jest w Kościele 6 stycznia. Należy jednak do najstarszych w historii chrześcijaństwa. W liturgii wiąże się ona nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. Na Wschodzie święto to było znane już w III w. Natomiast na Zachodzie zaczęto je obchodzić dopiero w IV w. Obchodzono ten dzień jako święto Epifanii, czyli ukazanie się światu Jezusa jako Boga.

Z Ewangelii św. Mateusza dowiadujemy się, że Dziecię Jezus nawiedzili Magowie, których nazywamy Mędrcami lub Trzema Królami. Byli to poganie ze Wschodu, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania i rozpoczęli daleką, długotrwałą i mozolną drogę, prowadzeni światłem gwiazdy. Przybyli do miejsca ubogiego, w którym mieszkała Święta Rodzina. Odnaleźli Jezusa w stajence i oddali mu pokłon. Złożyli swe dary w postaci złota, kadzidła i mirry. Z czasem uznane one zostały za symbole wiary, modlitwy i cierpienia. Mirra - jej znaczenie w Nowym Testamencie wiąże się z zapowiedzią cierpienia. Palenie kadzidła - symbolem uwielbienia Boga. Natomiast złoto - symbolem Boskiego królowania. Ewangelista nie podaje ilu przybyło Mędrców, ani też nie potrafimy ściśle określić, po jakim czasie od narodzenia Pana Jezusa nastąpiła ich wizyta. Dopiero w IV w. w Kościele Zachodnim upowszechniło się przekonanie, że do Jezusa przybyli trzej magowie, których św. Cezary z Arles jako pierwszy nazywał królami. Zaś ich imiona pojawiły się po raz pierwszy w IX w. i ustalono je jako: Kacper, Melchior i Baltazar. Od XII w. uznano Mędrców za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Nie wiemy jak spędzili resztę życia. Istnieją legendy, że wróciwszy do swoich krajów, opowiadali, co widzieli i głosili wiarę w Chrystusa. Później mieli przyjąć chrzest z rąk któregoś z Apostołów, a nawet zostać biskupami i ponieść śmierć męczeńską.

W Kościele tego dnia święci się złoto i kadzidło (od XV/XVI w.), a od XVIII w. - kredę. Oprócz tych trzech darów w Jerozolimie już od VI wieku święcono wodę, na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Kredą oznaczamy drzwi i piszemy na nich litery K+M+B i bieżący rok. Napis ma oznaczać imiona Mędrców, ale jest różnie interpretowany. Najpiękniejszym i chyba najsłuszniejszym tłumaczeniem napisu "C+M+B" (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) jest odczytanie ich jako noworocznego błogosławieństwa udzielonego domowi przez Kościół: Christus manisionem benedicat (Niech Chrystus mieszkanie błogosławi). W oparciu o św. Augustyna można znaleźć jeszcze jedną interpretację: Christus multorum benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Ze świętem tym, które nazywano również Chrystofanią (Objawieniem Chrystusa) albo po prostu Epifanią, wiązano różne wydarzenia ewangeliczne: narodzenie w Betlejem wraz z odwiedzinami mędrców, chrzest w Jordanie oraz cud w Kanie Galilejskiej, czyli początek działalności publicznej Chrystusa.

Objawienie Pańskie poucza nas, że wobec Narodzenia Pańskiego nie można przejść obojętnie. Nawet poganie zmierzali ku Jezusowi Chrystusowi, ponieważ w ich sercach kryło się pragnienie szczęścia.

źródło: http://www.mb.diecezja.tarnow.pl/gazeta/archiwum/2005/01/art_4.php

« wstecz   dalej »

Zobacz również: Argentyna, Kredyty, Majorka
© www.plusz.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.